Assessoria Fiscal

Supervisem i planifiquem per als nostres clients el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent. Identifiquem i avaluem quines són les millors solucions per a cada cas i cada moment, per tal de reduïr les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.

• Assessorament i planificació fiscal.
• Altes a Hisenda i obligacions censals.
• Altes d’autònoms.
• Estudi i confecció de declaracions de renda i patrimoni.
• Declaracions trimestrals i anuals d’IVA i IRPF.
• Estudi i confecció de l’Impost de Societats.
• Formulació de recursos i atenció de requeriments.
• Assistència i representació davant la Inspecció Tributària.
• Confecció dels comptes anuals i memòria econòmica.
• Confecció i liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i AJD.
• Confecció i liquidació de l’Impost de Successions.
• Sol•licitud de certificats tributaris.
• Gestió d’Impostos locals, autonòmics, estatals…
• Recuperació de l’IVA comunitari.
• Signatura digital.
• Gestió de notificacions telemàtiques Hisenda, Seguretat Social, DGT.