Assessoria Mercantil

Us assessorem i realitzem totes les operacions mercantils necessàries per a la gestió de les vostres societats. Facilitem l’estabilitat i la garantia del vostre negoci a través del nostre servei d’assessorament en l’àmbit empresarial..
Constitució de noves empreses
Valorem i gestionem les operacions i documentació necessàries per a cada cas i cada client, des del primer moment amb l’assessorament a l’hora de constituir noves empreses:

• Informació i gestió de tots els tràmits necessaris per iniciar una activitat empresarial
• Assessorament en la planificació d’estructures empresarials
• Constitució de societats mercantils (anònimes, limitades…), comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives, associacions, Unions Temporals d’Empresa (UTE), societats professionals…
• Redacció d’estatuts socials, definició de càrrecs i poders
• Domiciliació de societats
• Tramitació i inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat, i en qualssevol altres registres administratius (Registre de Cooperatives, Registre de Fundacions…).